Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:794 (2016-2017)
Innlevert: 08.03.2017
Sendt: 08.03.2017
Besvart: 15.03.2017 av utenriksminister Børge Brende

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Jeg viser til tidligere spørsmål til utenriksministeren der lovligheten ved ulike former for kommunalt bestemte boikottvedtak rettet mot Israel ble tatt opp av undertegnede. Utenriksministeren viste til at man ville foreta en vurdering av lovligheten av den type vedtak. Siden den gang har Tromsø vedtatt et boikottvedtak rettet mot Israel og spørsmålet har vært tema i flere kommunestyrer.
Når vil utenriksministeren konkludere hvorvidt slike boikottvedtak på kommunalt nivå er lovlige eller ikke?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen mener at boikott ikke vil bidra til å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne. Boikott skaper avstand, og regjeringen tror at dialog og samarbeid er nødvendig for å løse konflikten.
Norge har nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med både israelerne og palestinerne, og ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parter.
Utenriksdepartementet har ennå ikke konkludert hvorvidt vedtakene i Trondheim kommunes bystyre og Tromsø kommunestyre er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Spørsmålet er fortsatt til vurdering.