Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:805 (2016-2017)
Innlevert: 10.03.2017
Sendt: 10.03.2017
Besvart: 14.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): En rekke veiprosjekter fra den kommende "nasjonal transportplan" er lekket ut i offentligheten. Det er åpenbart at dette er styrte lekkasjer som statsråden og regjeringen er innforstått med.
Hva er kostnadsramme og fordeling av statlige midler og bompenger for hvert av de lekkede vegprosjekter?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan for Stortinget før påske. I meldingen vil det framgå hvor mye statlige midler og bompenger som er lagt til grunn for prosjekt som er prioritert. Det vises for øvrig til svar på spørsmål 806 fra representanten Pollestad.