Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:807 (2016-2017)
Innlevert: 10.03.2017
Sendt: 10.03.2017
Besvart: 17.03.2017 av utenriksminister Børge Brende

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvilken kontakt har utenriksministeren hatt med israelske myndigheter om innreiseforbudet, og hva vil norske myndigheter gjøre for å bistå norske borgere som nå vil bli nektet innreise til Israel og de palestinske områdene?

Begrunnelse

Knesset vedtok denne uken et lovforslag som nekter personer som oppmuntrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott av Israel innreise til landet. Dette er et angrep på ytringsfriheten og det er et angrep på en rettighet forbrukere har til selv å velge hvilke varer man ønsker å kjøpe. Det er også grunn til å tro at dette vil ramme mange norske organisasjoner som driver bistands- og solidaritetsarbeid i de okkuperte, palestinske områdene. Prosjekter som i mange tilfeller også er støttet av norske myndigheter. I tillegg vil et slikt innreiseforbud kunne ramme akademikere, journalister og folkevalgte og potensielt ha store konsekvenser for norsk engasjement i Midtøsten.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Utenriksdepartementet har løpende kontakt med israelske myndigheter om hvordan israelske innreiseregler praktiseres.
Endringen i den israelske innreiseloven ble publisert i israelsk lovtidend (Reshumot) 14. mars 2017. Den nye bestemmelsen om grunnlag for å nekte innreise for personer som oppmuntrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott av Israel skaper bekymring, men det er foreløpig ikke klart hvordan lovendringen vil bli iverksatt og hvilke praktiske konsekvenser den vil kunne få for reisende og for norske organisasjoners virksomhet.
Utenriksdepartementet vil følge med på dette, og på samme måte som tidligere ta opp enkeltsaker med israelske myndigheter.