Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:829 (2016-2017)
Innlevert: 14.03.2017
Sendt: 14.03.2017
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 17.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Fram til 2016 dekket staten inntil halve portoen på reseptmedisin. Fra og med 2017 dekker staten ingenting av portoen for denne type medisinforsendelser.
Hva er årsaken til at denne endringen er innført?

Begrunnelse

Ekstra kostnader for å få levert reseptbelagt medisin oppleves som en ekstra skatt fordi man er syk og bor langt unna et apotek. Tidligere betalte staten/posten inntil halve portoen, mens man fra 2017 må betale portoen for reseptmedisin som man får tilsendt fullt ut selv. Det opplyses at disse fraktkostnadene kan variere etter hvor man bor i landet fordi staten/posten opererer med ulike fraktsoner. Hvis dette er en del av forklaringen, har man forlatt prinsippet om lik frakt for samme vare uansett hvor man måtte bo i landet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Fraktrefusjonsordningen gjelder for pasienter som har lang vei til nærmeste apotek eller er for syke til å oppsøke apotek. Med virkning fra 2017 ble fraktrefusjonsordningen begrenset til visse legemidler/pasientgrupper. Dette følger av endringer i apotekforskriften § 44. Endringen er omtalt i Prop. 1 S (2016-2017) fra Helse- og omsorgsdepartementet side 132.
Etter tidligere ordning ble 50 prosent av utgiftene til frakt av legemidler dekket, mens utgifter til frakt av legemidler mot allmennfarlige, smittsomme sykdommer, immunsvikt, cystisk fibrose og faktorkonsentrat til personer med alvorlig blødersykdom ble dekket med 100 prosent. Alle som tidligere fikk dekket 100 prosent av fraktutgiftene får videreført dette. I tillegg dekkes fraktkostnader for spesialproduserte legemidler med kort holdbarhet. Pasienter som går på slike legemidler vil ofte ha behov for kostbar og hyppig forsendelse. For disse økes refusjonen fra 50 til 100 prosent. Øvrige pasienter som tidligere fikk 50 prosent fraktrefusjon må nå dekke kostnadene selv.
Omleggingen av fraktrefusjonsordningen skyldes blant annet at det ved innføring av nettapotek ble lagt til rette for mer effektiv og billigere forsendelse. Vi ser nå at nettapotek tilbyr forsendelse til en relativ lav kostnad, og til dels gratis ved kjøp over et visst beløp. Et alternativ til forsendelse fra apotek direkte til pasient er forsendelse og utlevering gjennom pakkekommisjonær eller medisinutsalg. Normalt vil fraktkostnader være vesentlig lavere når man benytter pakkekommisjonær eller medisinutsalg, enn tradisjonell forsendelse fra apotek direkte til pasient.