Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:843 (2016-2017)
Innlevert: 15.03.2017
Sendt: 16.03.2017
Besvart: 04.04.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hva er status og hvordan er de små og store prosjekt og tiltak som var prioritert i de respektive transportetaters handlingsprogram for perioden 2014-2017, fulgt opp av regjeringen?

Begrunnelse

Det bes om en fylkesvis oversikt på prosjektnivå over de tiltak som var prioritert i de respektive transportetaters handlingsprogram for perioden 2014-2017, og hvordan de er bevilgningsmessig fulgt opp i perioden. Det understrekes at også tiltak under programområdene skal framgå av oversikten.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Svaret med tabell i pdf-format