Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:846 (2016-2017)
Innlevert: 15.03.2017
Sendt: 16.03.2017
Besvart: 28.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva mener statsråden at KUB-testen gir av ekstra helsegevinst siden de skal fortsette å benytte denne etter at en tryggere og mer presis test er innført, og i hvilken grad mener han det er kostnadseffektivt at 500 kvinner må ha to tester når det kunne holdt med en?

Begrunnelse

Ifølge statsråden, er formålet med godkjenning av NIPT-testen å reduserer behovet for fostervannsprøver, og dermed risikoen for spontanabort. Men løsningen han har foreslått er i realiteten av liten betydning for tryggheten til mor og barn, da den vil gjelde kvinner med påvist risiko etter kombinert ultralyd og blodprøve testing (KUB-testing). Dette gjelder om lag 500 kvinner lenger ut i svangerskapet. Løsningen Arbeiderpartiet har etterspurt, og som er i tråd med fagmiljøene og bioteknologirådets anbefalinger, er at alle med rett til fostervannsdiagnostikk, skal få tilbud om NIPT sammen med ultralydundersøkelsen. I dag gjelder dette om lag 4 000 kvinner. En slik løsning vil gi kvinner diagnostikk på et tidligere tidspunkt enn hva som er mulig med KUB. Det er vanskelig å forstå hvorfor statsråden velger å fortsette med en slik dobbel diagnostisering, som utsetter mor og barn for en større risiko.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har merket meg at noen mener NIPT-prøven vil føre til at færre barn med Downs syndrom blir født, og derfor ikke vil innføre den, mens andre mener at enda flere gravide burde få tilbud om prøven.
Regjeringen mener det er viktig å sørge for at vi har et samfunn hvor det er plass til alle. Dagens vilkår setter nødvendige grenser for fosterdiagnostikk og bør videreføres. Etter min vurdering bidrar vilkårene for bruk av NIPT til at hensynene bak dagens grenser for fosterdiagnostikk opprettholdes. Samtidig innebærer godkjenning av NIPT at gravide får ta i bruk den beste og mest skånsomme metoden innenfor dagens fosterdiagnostikk. Dette skylder vi alle de kvinner som i dag må gjennom en morkakeprøve eller fostervannsprøve.
Formålet er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver hos gravide som allerede har en rett til fosterdiagnostikk. Fostervannsprøve eller morkakeprøve medfører risiko for at den gravide kvinnen skal spontanabortere. Ved å ta i bruk blodprøven NIPT reduserer vi behovet for slike prøver. Dermed reduserer vi også risikoen for spontanabort.
Det er først og fremst kvinner over 38 år som vil få tilbud om NIPT. Disse kvinnene må først ha tatt en kombinert ultralyd og blodprøvetest (såkalt KUB-test) som viser høy risiko for trisomier.
For endelig diagnostisering av trisomier, må en positiv NIPT suppleres med fostervannsprøve/morkakeprøve for å avkrefte eller bekrefte funnet.
Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har anbefalt bruk av NIPT i den norske helsetjenesten. Helsedirektoratet anbefalte en mer begrenset bruk enn Bioteknologirådet. Det er en slik begrenset bruk som nå er godkjent. Jeg ville ikke ha godkjent NIPT brukt i det omfanget som flertallet i bioteknologirådet anbefalte.
Siden ultralydundersøkelse inngår i KUB-test, kan KUB-testen avdekke mer enn trisomier, for eksempel større misdannelser som foster uten hjerne og informasjon om hvor langt svangerskapet er kommet. KUB testen kan også avdekke tilstander som krever spesiell oppfølgning under svangerskapet, for eksempel tvillinger med felles morkake. Den aktuelle NIPT-prøven kan kun avdekke trisomier.
Jeg er usikker på hva representanten mener med at en KUB-test i forkant av NIPT-testen utsetter mor og barn for en større risiko. Det er forhold jeg ikke kjenner til. Det som imidlertid er sikkert er at formålet og konsekvensene med å godkjenne NIPT-testen endrer seg radikalt med den løsningen Arbeiderpartiet her etterspør. Da vil formålet skifte fra å være å unngå unødvendige fostervanns- og morkakeprøver til å bli å finne flest mulig barn med trisomier, og det vil også føre til flere morkake-/fostervannsprøver enn den valgte modellen. Med denne løsningen vil det også bli økt press på at NIPT-testen skal bli tilgjengelig for alle gravide.