Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:851 (2016-2017)
Innlevert: 16.03.2017
Sendt: 17.03.2017
Besvart: 27.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kor mykje tapte kommunane i Sogn og Fjordane samla og enkeltvis på at avstandskriteriet kom inn i inntektssystemet, og kva er dei totale endringane av nytt inntektssystem for dei same kommunane samla og enkeltvis?

Begrunnelse

Det er utan tvil slik at kommunane i Sogn og Fjordane ikkje har kome godt ut av endringane i inntekesystemet frå 2017. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane kan, på spørsmål frå ordføraren i Gloppen, ikkje gjere tydeleg greie for tala. Det er difor naudsynt å reise spørsmåla til departementet som har ansvar for kommuneøkonomien.