Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:875 (2016-2017)
Innlevert: 20.03.2017
Sendt: 21.03.2017
Besvart: 31.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Snakket statsråden sant når han til Ringerikes Blad 2. mars uttalte om Ringeriksbanen at "Den kommer litt senere enn ønsket, fordi fagetatene sier at de trenger mer tid"?

Begrunnelse

På en pressekonferanse 2.mars presenterte flere regjeringsmedlemmer lekkasjer fra Nasjonal Transportplan. Samferdselsministeren kunne der fortelle at byggestart for Ringeriksbanen var utsatt til 2021-22. Han ga inntrykk av at det skjedde fordi fagetatene mente det ikke var mulig med tidligere oppstart.
Ifølge Ringerikes Blad var dette kommentaren fra samferdselsministeren om Ringeriksbanen:

"Den kommer litt senere enn ønsket, fordi fagetatene sier at de trenger mer tid."

I pressemeldingen som Bane Nor sendte ut onsdag i forrige uke står det imidlertid at de, fram til Stortinget endelig har slått fast at byggestarten for Ringeriksbanen utsettes fra 2019 til 2021, vil jobbe som om byggingen starter om to år.
På spørsmål fra Bergens Tidende om saken svarer Jernbanedirektoratet følgende:

«Jernbanedirektoratet har ikke sendt noen «signaler» ut over det som fremgår av etatenes grunnlagsdokument til NTP. Der foreslås det jo midler til Ringeriksbanen i første del av planperioden, men er ikke satt noen konkret dato for byggestart».

Det ser altså ut til at samferdselsministerens uttalelse om at fagetatene mener de "trenger" mer tid er feil, og at utsettelsen av Ringeriksbanen er en rent politisk beslutning.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen gjennomfører tidenes jernbanesatsing. Her er det mange prosjekter som skal gjennomføres, og vi må sikre både rasjonell fremdrift i hvert enkelt prosjekt og for alle prosjektene som helhet. Utbygging av Ringeriksbanen har vært diskutert i mange tiår. Vi har store ambisjoner om å realisere prosjektet, og for første gang fremlegges den som et fullfinansiert prosjekt i en Nasjonal transportplan. Vi har lagt til rette for rask planlegging og samkjørt mange prosesser. Samtidig har vi i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 blitt kjent med at prosjektet kunne fått mer modne løsninger og redusert risiko dersom man fikk litt mer tid til planlegging. Etter en helhetlig vurdering er byggestart for prosjektet lagt til første 6-årsperiode i NTP, hvor oppstart anslås til 2021/22. Dersom man likevel velger oppstart i 2019, vil det trenges mer penger samlet sett for alle prosjektene i første planperiode av NTP eller det vil få konsekvenser for fremdriften i andre prosjekt.
Det er riktig at våre fagfolk ikke har sagt at de må ha mer tid til planlegging av Ringeriksbanen isolert sett – men at med mer tid ville man trolig få et bedre prosjekt. Det fremkommer også i Bane NORs informasjon til pressen - opprinnelig tidsplan ville ikke gi tilstrekkelig tid til å modne prosjektet. Med litt bedre tid til gjennomføring, mener Bane NOR at prosjektet får bedre tid til å optimalisere de ulike løsningene og finne tiltak som reduserer kostnadene. I tillegg reduseres risikoen når det gjelder grunnforholdene, og det blir tid til å sørge for et enda bedre gjennomarbeidet kontraktsunderlag.
Vi er den første regjeringen som har finansiert gjennomføringen av Ringeriksbanen i NTP. Og vi er opptatt av at det skal gjennomføres raskt og har derfor kortet inn planleggingsfasen for prosjektet.