Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:881 (2016-2017)
Innlevert: 22.03.2017
Sendt: 22.03.2017
Besvart: 30.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Har det blitt sendt bestilling til BaneNor vedrørende oppstillingsplasser for tog til Follobanen og påkobling av østre linje ved Ski stasjon?

Begrunnelse

Det er som kjent avgjørende at henstillingsplasser ved Ski /i nærheten av Ski bør være klare når Follobanen åpner i 2021, og planleggingen av disse bør skje samtidig som/ sammen med planleggingen av påkoblinga av Østfoldsbanens østre linje på Ski stasjon.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet gir oppdrag om planlegging og utbygging av jernbaneinfrastruktur til Jernbanedirektoratet, som deretter inngår avtaler med Bane NOR SF.
Samferdselsdepartementet er godt kjent med at planlegging av oppstillingsplasser og en planfri påkobling av østre linje ved Ski stasjon bør sees i sammenheng. Det vil snart bli sendt et oppdrag til Jernbanedirektoratet, og sammenhengen i planleggingen av de to prosjektene vil bli ivaretatt.