Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:885 (2016-2017)
Innlevert: 22.03.2017
Sendt: 23.03.2017
Besvart: 30.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er blitt meg fortalt, at pasienter som må stå i kø over lengre tid for MR- eller CT-undersøkelse og hvor undersøkelsen foretas av private helseaktører, men er bekostet av det offentlige helsevesen, tilbyr den enkelte pasient undersøkelse umiddelbart hvis pasienten selv betaler.
Vil statsråden sørge for at denne praksisen opphører og at pasienter som det offentlige betaler for ikke må vente unødig lenge?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen tilbys spesialisthelsetjenester, herunder MR- og CT-undersøkelser. De regionale helseforetakene løser denne oppgaven ved å tilby undersøkelser ved offentlig poliklinikker i sykehusene eller gjennom undersøkelser ved private virksomheter som de har inngått avtale med. Private virksomheter kan ha kapasitet utover det som er kjøpt av de regionale helseforetakene, og de private virksomhetene vil kunne tilby den ledige kapasiteten til pasienter som ønsker å betale full pris. Så vidt Helse- og omsorgsdepartementet erfarer har enkelte pasienter ved lang ventetid fått tilbud om rask undersøkelse hvis de i stedet betaler for denne selv. Slike tilbud skal imidlertid iht. de avtaler som er inngått mellom de regionale helseforetakene og de private virksomhetene ikke gis med mindre pasienten selv etterspør en slik tjeneste.
Det er ventetid for MR- og CT-undersøkelser, men det er samtidig slik at pasienter hvor det mistenkes alvorlig sykdom/lidelse skal prioriteres. Henviste pasienter er ikke bundet til å gjennomføre undersøkelsen ved en særskill poliklinikk/røntgeninstitutt, men kan velge behandlingssted. Ventetider for behandling, som kan variere til dels mye, offentliggjøres på helsenorge.no.