Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:897 (2016-2017)
Innlevert: 23.03.2017
Sendt: 24.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at NAV viser fleksibilitet for sine brukere som etterspør utskrift av informasjon om ytelser og utbetalinger i tråd med Stortingets merknad i statsbudsjettet for 2017?

Begrunnelse

Etter omleggingen av rutinene hos NAV er det slik at det i all hovedsak er slutt å sende utbetalingsmeldinger i posten. Alle kan se sin utbetalingsinformasjon på ditt NAV på nav.no. For de som ikke kan benytte ditt NAV kan de ringe NAV Kontaktsenter og få utbetalingsinformasjonen lest opp.
Det er fortsatt slik at utbetalingene kommer som normalt. Og det er fortsatt slik at alle endringer i utbetalinger ut over reguleringer og satsendringer, samt vedtak vil komme i posten.
Men det skal være slik at utskrift skal sendes i spesielle tilfeller. Derfor vedtok også et flertall på stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2017 at det understrekes

"viktigheten av at alle sikres tilstrekkelig informasjon om ytelse og utbetalinger. Flertallet mener Nav må sikre at denne informasjonen er tilgjengelig også for de som ikke kan benytte seg av digitale verktøy"

Senest i stortingets muntlige spørretime onsdag 8. mars fikk statsråden spørsmål om saken. Der gjorde hun det klart at mange tror at det ikke skal sendes skriftlig informasjon.

Men det er kun når det er samme informasjon måned etter måned at det ikke skal sendes ut på post lenger. Statsråden sa at hun har:

«bedt NAV være fleksibel nå, og følge med på dette slik at folk får den informasjonen de trenger.»

Fleksibilitet og brukervennlighet er viktig fra NAV. Ingen er tjent med at landets pensjonister har inntrykk av at NAV ikke er villig til å sende skriftlig informasjon til de få som etterspør dette.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsetaten vil alltid sende melding dersom ytelsen endrer seg utover reguleringer og satsendringer og vil fortsatt sende årsoppgave til brukerne. Har brukerne reservert seg mot digital post, vil de få årsoppgaven og slike meldinger om endringer i posten.
Dette gjelder imidlertid ikke lenger for ordinære utbetalingsmeldinger. Ved å bruke tjenesten Ditt NAV på nav.no kan imidlertid alle pensjonister og uføretrygdede finne utbetalingsinformasjon og få en oversikt over tidligere utbetalingsmeldinger. Som jeg svarte representanten Rigmor Aasrud (A) 8. desember 2016, kan de som ikke har PC, elektronisk identifikasjon eller kompetanse til selv å logge seg inn på Ditt NAV, henvende seg til NAV kontaktsenter og få disse utbetalingsopplysningene lest opp. I spesielle tilfeller kan brukere også få utskrift av utbetalingsmeldingen tilsendt i posten.
Veilederen vil sammen med den som ringer vurdere om det er behov for en utskrift i det enkelte tilfelle. Slike behov vil for eksempel være om brukeren har behov for dokumentasjon til en lånesøknad eller for å klage ved mulig feilutbetaling.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at det var en oppgang i antall henvendelser til NAV kontaktsenter i forbindelse med avviklingen av ordningen i fjor høst, særlig fra alderspensjonister. Antall henvendelser har nå gått ned til et normalt nivå sammenlignet med månedene før omleggingen.
Jeg har bedt Arbeids- og velferdsetaten om å opptre smidig overfor de som henvender seg til NAV kontaktsenter. Dette har Arbeids- og velferdsdirektøren forsikret meg om at de vil være.
Departementet vil følge opp dette i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet.