Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:899 (2016-2017)
Innlevert: 23.03.2017
Sendt: 24.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kva konkrete handlingar har statsråden gjort, sidan han tiltrådte, for å få mulla Krekar ut av Noreg?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Norske myndigheter har i flere år hatt dialog med irakiske myndigheter, både sentralt og regionalt, om retur av Najmuddin Faraj Ahmad (Mulla Krekar). Et sentralt tema i denne dialogen har vært mulighetene for å inngå en avtale med Irak om å returnere Krekar til hjemlandet innenfor rammen av Norges menneskerettslige forpliktelser. Jeg vurderer fortløpende å videreføre dialogen med irakiske myndigheter om retur av Mulla Krekar til hjemlandet på bakgrunn av vedtaket om utvisning fra Norge.
Til orientering er Mulla Krekar tiltalt for terrorplanlegging i Italia, og var begjært utlevert fra Norge til Italia. Justis- og beredskapsdepartementet mottok 23. desember 2016 note fra den italienske ambassaden i Oslo med brev fra det italienske justisdepartement, der Italia trekker utleveringsbegjæringen. Jeg er kjent med at den italienske tiltalen mot Mulla Krekar ikke er henlagt. Hovedforhandling skulle ha startet i Bolzano 13. mars, men er utsatt til 23. oktober 2017. Jeg forholder meg til at dette er vurderinger som er tatt av italienske myndigheter i forbindelse med deres straffesak. Dette kan jeg kun ta til etterretning.