Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:910 (2016-2017)
Innlevert: 28.03.2017
Sendt: 29.03.2017
Besvart: 05.04.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Rokkansenteret fullførte nylig en kartlegging av kulturarenaer i Norge. Rapporten inneholder flere interessante funn som burde følges opp av regjeringen.
Hvordan vil statsråden følge opp rapporten og de hovedfunnene som Rokkansenteret har gjort og vil statsråden ta initiativ til en nasjonal kartlegging av kulturanlegg, for eksempel etter modell av idretstanleggsregisteret?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: På oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomførte Uni Research Rokkansenteret en kartlegging av kulturarenaer i norske kommuner. Rapporten ble nylig oversendt departementet. Den inneholder et omfattende tallmateriale som vil bli benyttet i det kommende arbeidet med en ny kulturmelding. Det er altfor tidlig å komme med konkluderende betraktninger om et eventuelt register over kulturanlegg etter mønster av idrettsanleggsregisteret. Jeg kan imidlertid forsikre representanten Solhjell om at departementet vil analysere kartleggingsrapporten grundig som ledd i arbeidet med en ny kulturmelding.