Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:911 (2016-2017)
Innlevert: 28.03.2017
Sendt: 29.03.2017
Besvart: 31.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I dagens Nationen kan vi lese om bevegelsesmønsteret til Slettåsulvene etter at de ble merket tidligere i vinter. Forskerne bak denne rapporten viser til at rapporten er for begrenset til å kunne generalisere, men at de har nok data til å kunne trekke bedre konklusjoner hvis de blir bedt om dette.
Vil statsråden sette i gang et forskningsprosjekt som ser på ulvens skyhet utfra Skandulvs allerede innhentede data og nye GPS funn på Slettåsulvene og Osedalsflokken?

Begrunnelse

Foreløpige resultat av arbeidet til Skandulv viser at ulvene trekker til hus der folk bor når det er blitt mørkt. Zimmermann en av forskerne bak rapporten, sier at rapporten er for begrenset til å kunne generalisere om ulvenes har blitt mindre sky enn andre ulveflokker og at dette heller ikke ligger inne i deres oppdrag. Zimmermann viser også til at Skandulv har data som gjør at forskere kan trekke konklusjoner om dette på er bedre grunnlag senere "dersom de blir bedt om det."

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Jeg er positiv til videre forskning og utredning om dette. Miljødirektoratet har allerede mottatt søknader om midler til forskningsprosjekter som blant annet går på ut på å analysere eventuelle forskjeller i atferd mellom ulike ulveflokker. Miljødirektoratet jobber nå med behandling av søknadene, og vurderer blant annet kunnskapen som allerede foreligger og hvilken ny kunnskap man eventuelt kan få frem gjennom videre forskning. Det vil imidlertid måtte påregnes noe tid før resultatene av en slik ny forskning kan foreligge, blant annet fordi man må innhente data for en lengre periode i de flokkene som nå er radiomerket.