Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:916 (2016-2017)
Innlevert: 29.03.2017
Sendt: 29.03.2017
Besvart: 04.04.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Vil statsråden sørge for at trafikkstasjoner i distrikts-Norge, som på Otta, holder åpent i hele sommer?

Begrunnelse

Statens vegvesen stenger Otta trafikkstasjon tre uke i sommer, melder avisa GD. Det er fire trafikkskoler på Otta, og vedkommende som representerer dem uttaler at det aldri skal ha skjedd før at stasjonen stenger så lenge. Han frykter at en sentraliseringsprosess kan være på gang. Stengingen rammer ikke minst eldre som skal fornye førerkortet og folk som skal ta førerkort på MC, der det fra før er en ventetid på fire-seks uker og mye av opplæringen skjer nettopp i sommerhalvåret. Områdelederen i Statens Vegvesen viser til at de får stadig færre ressurser og at det dermed blir krevende å bemanne alle stasjoner sommerstid. Stasjonene på Fagernes og Elverum har også vært stengt om sommeren de senere årene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Statens vegvesen søker kontinuerlig å drive effektivt og tilpasse sin bemanning rasjonelt opp mot oppgavene de skal utføre. Det er imidlertid slik at også ansatte på trafikkstasjonene skal kunne avvikle ferie i løpet av sommerperioden. Vegvesenet har derfor gjennom flere år hatt helt eller delvis sommerstengt på noen trafikkstasjoner enkelte uker om sommeren. Etter hva jeg har fått opplyst planlegger man ut fra behovet for ferieavvikling å stenge Otta trafikkstasjon tre uker i juli i år.
Det er etablert rutiner for å informere både publikum generelt og faste brukergrupper i forkant av at stasjonene stenger. Det informeres via blant annet vegvesen.no, sosiale medier, annonser i lokalaviser og plakater. I tillegg tas det direkte kontakt med faste brukere som trafikkskoler, bilforhandlere, samt politisk og administrativ ledelse i kommunene som trafikkstasjonene betjener.
Det er som kjent utviklet flere digitale selvbetjeningsløsninger de siste årene som gjør at mange oppgaver som før måtte løses på trafikkstasjonene, nå kan løses på nettet. Dette gjelder både private og profesjonelle brukere. Dessverre kan ferieavviklingen likevel medføre ulemper for de som skal ha utført førerkort- eller kjøretøytjenester som ikke kan løses digitalt, som for eksempel førerprøver. Statens vegvesen opplyser at de vil strekke seg langt for å minimere ulempene for sine brukere i periodene stasjoner er stengt. Blant annet planlegges det å legge ut ekstra mange førerprøver før og etter sommerstengningen for at ikke ventetidene skal øke.