Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:940 (2016-2017)
Innlevert: 04.04.2017
Sendt: 04.04.2017
Besvart: 21.04.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Sikkerhet ved rydding av veiene våre er viktig. Det hevdes nå at alle som skal jobbe på og langs veiene må ha "Arbeid på vei-kurset" og at unntaket som tidligere har vært for de som rydder på dugnad er tatt vekk.
Medfører dette riktighet og med hvilken begrunnelse er dette unntaket tatt vekk?

Begrunnelse

Friidrettegruppa i Askim IF har i mange år hatt vårdugnad langs E-18. Mye søppel har blitt samlet inn til glede for oss alle gjennom en flott dugnadsinnsats. Men når unntaket nå er tatt vekk faller denne dugnadsmuligheten vekk.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg setter stor pris på frivilligheten og dugnadsaktiviteten som har vært utført langs veiene våre i årenes løp. Det er et viktig tiltak og det viser engasjement og dugnadsånd blant de unge som er verdt å ta vare på også i årene fremover.
Samtidig innebærer arbeid på og langs veg en trafikksikkerhetsrisiko. Statens vegvesen som byggherre er ansvarlig for at arbeidet utføreres i henhold til gjeldede HMS-krav, og må fastsette krav til det personell som skal utføre arbeidet. Ett sentralt tiltak er tilstrekkelig opplæring i de farene slikt arbeid medfører, og hva man må gjøre for å redusere sannsynligheten for at noe uønsket skjer. Arbeidstilsynet har krevd, ut fra Arbeidsmiljøloven, at det gjøres en særskilt risikovurdering dersom det skal gjennomføres arbeid med ungdom langs veg.
Jeg ønsker at Statens vegvesen skal arbeide med HMS og trafikksikkerhet for å forebygge ulykker, deriblant situasjoner hvor uerfarne ungdommer utfører søppelplukking langs trafikkert vei. Slikt arbeid gjennomføres mange steder i landet av driftsentreprenørene, som del av kontrakten med Statens vegvesen. Vegdirektoratet er kjent med at man noen steder ikke har forholdt seg til gjeldende krav og VD har presisert til vegvesenets regioner at det ikke kan gjøres unntak fra disse bestemmelsene.
Jeg mener det er viktig at det gis rom for fleksible løsninger, slik at ungdom, idrettslag, velforeninger og lignende fortsatt kan bedrive søppelplukking langs veiene våre. Jeg vil følge opp dette over for Vegdirektoratet, slik at regelverket praktiseres på en enkel måte og samtidig ivaretar trygge rammer for de som bidrar i dugnadsarbeidet.