Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:963 (2016-2017)
Innlevert: 06.04.2017
Sendt: 07.04.2017
Besvart: 18.04.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Når kan Stortinget regne med å få seg forelagt bompengeproposisjon om E6 Vindåsliene - Korporals bru?

Begrunnelse

Fristen for å få behandlet saker i Stortinget vårsesjonen 2017 begynner å nærme seg. I sitt svar av 30.09.16 til undertegnede svarte statsråden at han tok sikte på å kunne legge fram saken for Stortinget tidlig i 2017.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Arbeidet med bompengeproposisjonen om E6 Vindåsliene - Korporalsbru har høy prioritet hos Samferdselsdepartementet. Departementet tar sikte på at saken kan legges fram for Stortinget så snart som mulig.