Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:964 (2016-2017)
Innlevert: 06.04.2017
Sendt: 07.04.2017
Besvart: 20.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil helse- og omsorgsministeren sørge for at norsk russ også i år kan nyte alkohol under russefeiringen i overenstemmelse med praksisen de foregående år?

Begrunnelse

Ifølge Dagbladet har Halden kommune bedt Helsedirektoratet komme med en felles nasjonal tolkning av hvordan alkoholloven bør praktiseres på russearrangementer. I en årrekke har politi tillatt russen å drikke medbrakt alkohol på offentlig arrangementer i russetida.
Tolkningen fra Helsedirektoratet slår imidlertid fast at dette vil være brudd på alkoholloven. I kjølvannet av dette, har Politidirektoratet sendt et brev til alle landets politidistrikter hvor de ber om at distriktene nå følger Helsedirektoratets tolkning av loven. Spørsmålsstiller er sterkt kritisk til at Helsedirektoratet bidrar til å stikke kjepper i hjulene på en viktig ungdomstradisjon, og dermed skaper utrygghet og usikkerhet. Russetiden er en tradisjon med dype røtter i det norske samfunnet.
Spørsmålsstiller er opptatt av tryggheten til ungdommene, og landstreffene sørger for at ting skjer innenfor en trygg ramme, med helsepersonell og politi til stede. Hvis flere velger å ikke dra på den type treff, vil vi risikere at det skjer større treff i privat regi. Da vil vi risikere at ungdommene bruker illegale rusmidler i stedet.
Spørsmålsstiller minner for ordens skyld at begge regjeringspartier er for en liberalisering av alkoholloven, og blant annet tillate og nyte pils eller vin i offentlige parker. Statsrådens eget parti vedtok dette senest på landsmøtet for et par uker siden.
På dette grunnlag oppfordres statsråden sterkt til å sørge for at alkoholloven tolkes i tråd med tidligere praksis og/eller fremme et forslag til lovendring som liberaliserer alkoholloven i tråd med FrP og Høyres vedtatte politikk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alkoholloven er ikke endret og ligger således fast. Dersom spørsmålet handler om politiets praksis, må spørsmålet rettes til justisministeren som rette vedkommende.