Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:989 (2016-2017)
Innlevert: 19.04.2017
Sendt: 20.04.2017
Besvart: 27.04.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Grenland Friteater har kjempet i mange år for å være finansiert over kulturdepartementets budsjetter.
Hvorfor vil statsråden det annerledes, og kan hun garantere at en overflytting mot teatrets vilje, vil bidra til en styrking av teatret og Porsgrunn internasjonale Teaterfestival?

Begrunnelse

Regjeringen vil flytte ansvaret for bevilgningen til Grenland Friteater og Porsgrunn internasjonale teaterfestival (PIT) fra kulturdepartementet til fylkeskommunen. Grenland friteater utrykker i pressemelding bekymring for fremtidens finansiering av teatret og PIT ved en slik omlegging. For 3 år siden vedtok en enstemmig familie- og kulturkomite at ansvaret for GF og PIT skulle flyttes fra Kulturrådet til kulturdepartementet. Teatret og festivalen er tjent med en forutsigbar finansiering og ikke nok en gang bli kasteball mellom råd, departementer, forvaltningsnivåer og trange fylkeskommunale budsjetter. I et intervju med NRK uttaler statssekretær Folke Fredriksen at finansieringen foreslås flyttet fordi "Det først og fremst er lokale tilbud". Det skulle være unødvendig og minne om at Grenland Friteater gjennom 40 år har spilt i 43 land, for nær 1,2 mill. mennesker. I tillegg er PIT Norges største internasjonale Teaterfestival og en viktig scene for norsk og internasjonal fri scenekunst. Det kan virke som om argumentasjonen og forklaringen på hvorfor og hvordan denne overflyttingen skal skje er usammenhengende og mangelfull.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Grenland Friteater har gjennom sine 40 år spilt forestillinger for nær 1,2 mill. mennesker. Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival er videre en viktig scene for norsk og internasjonal fri scenekunst.
I forbindelse med statsbudsjettet for 2014 ble forvaltningsansvaret for denne virksomheten flyttet fra Kulturrådet til Kulturdepartementets område. Nå, i forbindelse med regionreformen, ber Regjeringen om Stortingets tilslutning til å flytte ansvaret for bevilgningen fra Kulturdepartementet til fylkeskommunen.
Jeg er enig med representanten i at teatret og festivalen er tjent med forutsigbar finansiering og at ingen tiltak bør være kasteball mellom ulike forvaltningsnivåer. Regjeringen mener at oppgaver bør legges på lavest mulig effektive forvaltningsnivå. Jeg mener og har tro på at de
nye fylkeskommunene vil løse sine oppgaver på en god og ansvarlig måte, og at institusjoner som Grenland Friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival vil bli fulgt opp på en god måte innenfor et regionalt regime.