Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1008 (2016-2017)
Innlevert: 24.04.2017
Sendt: 25.04.2017
Besvart: 02.05.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hva er forventet provenyeffekt Finansdepartementets instruks til Skatteetaten om å etablere en løsning for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt, og hva er forventede kostnader knyttet til etablering og administrering av ordningen?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Ordningen for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt er et tilbud til skattytere som av ulike grunner skulle ønske å betale inn mer skatt enn de har plikt til. Etablering av en slik ordning er ikke begrunnet av provenyhensyn og det er ikke gjort beregninger av forventede provenyeffekter. Hvilke provenyeffekter ordningen vil ha, avhenger av hvor mange som ønsker å benytte seg av ordningen. Det nærmeste historiske sammenligningsgrunnlaget, er anonyme innbetalinger av skatt til Skatteetaten. Etaten har siden 2006 mottatt om lag 90 anonyme innbetalinger, som til sammen utgjør 708 844 kroner.
Skattedirektoratet har estimert kostnadene til etablering av ordningen for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt til om lag 50 000 kroner. Dette inkluderer kostnader til etablering av egen kravtype og regnskapskonto i skatteregnskapet (Sofie), utvikling og testing av løsningen, og informasjonstiltak på Skatteetatens nettside. De årlige kostnadene til drift av ordningen for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt antas å være på nivå med de administrative kostnadene ved å svare på dette spørsmålet.