Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1014 (2016-2017)
Innlevert: 25.04.2017
Sendt: 25.04.2017
Besvart: 02.05.2017 av utenriksminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Saudi-Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking. Likevel ble landet nylig valgt inn FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon. Valget ble foretatt av Ecosoc der Norge er medlem. I Aftenposten svarer ikke Utenriksdepartementet på spørsmål om Norges stemmegivning.
Stemte Norge for eller mot at Saudi-Arabia skulle få denne plassen?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norges stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i ECOSOC og andre FN-organer er ikke offentlig. Dette er i tråd med FNs prosedyreregler om hemmelig valg, og en fast internasjonal praksis som har vært fulgt av vekslende norske regjeringer. Dette er viktig for Norges troverdighet i FN-sammenheng og vårt forhold til andre land.
Det er viktig å understreke på generelt grunnlag at Norge er en av de fremste pådriverne for kvinners rettigheter i FN og i Kvinnekommisjonen. Saudiske kvinners selvstendighet er svært begrenset, og regjeringen er helt tydelig på at kvinners posisjon og status i Saudi-Arabia er uakseptabel.
Kvinners stilling og rettigheter står derfor høyt på agendaen i Norges politiske dialog med Saudi-Arabia, og jeg tok det senest opp under mitt besøk til landet i januar i år. I de periodiske landhøringene i FNs menneskerettighetsråd er Norge et av landene som har fremmet flest anbefalinger til Saudi-Arabia knyttet til kvinners rettigheter. Det vil vi fortsette med.
Kvinnekommisjonen er FNs viktigste organ for å fremme likestilling og diskutere kvinnespørsmål. Saudi-Arabias medlemskap i FNs kvinnekommisjon må brukes for dialog og påvirkning. Vi vil utfordre saudiske myndigheter, forklare våre synspunkter og holde landet ansvarlig for systematiske brudd på kvinners rettigheter.