Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1015 (2016-2017)
Innlevert: 25.04.2017
Sendt: 26.04.2017
Besvart: 04.05.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Saudi Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking. Likevel ble landet valgt inn i kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners posisjon. Valget ble foretatt av Ecosoc der Norge er medlem. I Aftenposten svarer ikke Utenriksdepartementet på spørsmål om Norges stemmegivning.
Dette kan tyde på at Norge faktisk stemte for Saudi Arabia, hvilken vurdering gjør likestillingsministeren av Saudi Arabia som likestillingsaktør?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg viser til utenriksministerens besvarelse av skriftlig spørsmål nr. 1014 fra representanten Audun Lysbakken.
Norges stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i ECOSOC og andre FN-organer er ikke offentlig. Dette er i tråd med FNs prosedyreregler om hemmelig valg, og en fast internasjonal praksis som har vært fulgt av vekslende norske regjeringer. Dette er viktig for Norges troverdighet i FN-sammenheng og vårt forhold til andre land.
Det er viktig å understreke på generelt grunnlag at Norge er en av de fremste pådriverne for kvinners rettigheter i FN og i Kvinnekommisjonen. Saudiske kvinners selvstendighet er svært begrenset, og regjeringen er helt tydelig på at kvinners posisjon og status i Saudi-Arabia er uakseptabel.
Kvinners stilling og rettigheter står derfor høyt på agendaen i Norges politiske dialog med Saudi-Arabia, og ble senest tatt opp under utenriksministerens besøk til landet i januar i år. I de periodiske landhøringene i FNs menneskerettighetsråd er Norge et av landene som har fremmet flest anbefalinger til Saudi Arabia knyttet til kvinners rettigheter. Det vil vi fortsette med.
Kvinnekommisjonen er FNs viktigste organ for å fremme likestilling og diskutere kvinnespørsmål. Vi vil utfordre saudiske myndigheter, forklare våre synspunkter og holde landet ansvarlig for systematiske brudd på kvinners rettigheter.