Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1021 (2016-2017)
Innlevert: 26.04.2017
Sendt: 26.04.2017
Besvart: 03.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Jeg har blitt informert om at det 15.april 2017 ble lagt ut nye veilister fra Statens Vegvesen og at her er den viktige brua som brukes til å frakte tømmer fra skogene i Rømskog blitt nedklassifisert til totalvekt på 32 tonn, tidligere totalvekt var 40 tonn. Dette har skjedd uten forvarsel og fører til store ulemper for næringen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre skognæringen i Rømskog effektiv og god transport slik at de fortsatt kan bidra til økt verdiskapning for samfunnet?

Begrunnelse

Konsekvensene av Statens Vegvesens endringer er at bare tømmerbiler med svært liten last kan kjøre over brua, og at skogsmaskiner står fast på den ene siden av brua da de ikke kan fraktes over på svanebil.
Denne endringen har blitt gjort uten at næringen har blitt varslet og fører til store ulemper for en viktig næring som bidrar til verdiskapning. Per i dag ligger det 5000 m3 med tømmer som er klart til transport og maskiner som ikke kommer seg på verksted pga. nedklassifiseringen av brua. Jeg har blitt gjort oppmerksom på at det er mulige løsninger som vil føre til at brua igjen kan klassifiseres for 40 tonn.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det kom nye veglister 1. april 2017 og her er Bøsund bru på fv. 812 i Rømskog kommune satt ned til bruksklasse 32 (Bk8-32), dvs. maksimal totalvekt på 32 tonn. Dette skyldes en detaljert bruberegning som viser at brua ikke tåler belastningen i bruksklasse 40 (BkT8-40), dvs. maksimal totalvekt på 40 tonn. Brua var tidligere tillatt for 40 tonn.
Nærmere vurdering viser likevel at brua tåler totalvekt på 40 tonn, dersom den innsnevres til 3,5 m kjørebane for å sikre sentrisk belastning på brua. Det vil derfor bli gjort vedtak om oppskriving av brua igjen til 40 tonn. Dette vil skje i løpet av første uke i mai.