Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1030 (2016-2017)
Innlevert: 27.04.2017
Sendt: 27.04.2017
Besvart: 09.05.2017 av næringsminister Monica Mæland

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Målt etter NHDs beregningssystem fra 2013, hva er netto forenklingsverdi av alle tiltak, hva er 2017-verdien av de 57 tiltakene presentert den 21. august 2013 fordelt på hvert tiltak, og effekten av Solberg-regjeringens iverksatte og vedtatte forenklingstiltak per 25. april 2017 fordelt på hvert tiltak?

Begrunnelse

I forrige stortingsperiode ble det utviklet et system for å måle forenklingstiltak for næringslivet. For å sette fart på forenklingsarbeidet var det viktig å kunne være konkret og ha en beregningsmåte som over tid kunne måle effektene av ulike vedtak. Regjeringen Stoltenberg vedtok en målsetting om at de politisk vedtatte forenklingene skulle bidra til innsparing for næringslivet på 10 milliarder innen utgangen av 2015. Etter dette har nåværende regjering satt mål om at man skal forenkle for i alt 15 milliarder kroner innen utgangen av stortingsperioden 2017.
Den 21. august 2013 presenterte Næringsdepartementet resultatet av forenklingsarbeidet så langt. 35 tiltak var allerede var allerede gjennomført, og det var besluttet å gjennomføre ytterligere 22 tiltak. Dette var beregnet å ha en forneklingseffekt på i overkant av 5 milliarder kroner, etter det beregningssystemet som NHD brukte i 2013.
I spørsmålet ligger altså både hva effekten av de 57 tiltakene presentert i august 2013 utgjør i 2017, og en oversikt over hva nye forenklingsvedtak foretatt under Solberg-regjeringen bidrar med, og eventuell effekt av nye vedtak som øker belastningen på næringslivet.
Det er selvsagt viktig at forenklingen ikke spises opp av nye byråkratiserende vedtak, regler og ordninger.