Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1037 (2016-2017)
Innlevert: 02.05.2017
Sendt: 03.05.2017
Besvart: 09.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva har statsråden gjort ovenfor AVINOR nå som frist for tilbakemelding om overgangsordning er gått ut?

Begrunnelse

6.3.2017 fikk AVINOR brev fra Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med instruks om å få på plass en overgangsordning for Haugesund Lufthavn Karmøy snarest mulig og senest 1. mai 2017. AVINOR innrømmer ovenfor H-avis 25.4.2017 at de ikke har gjort noe for å få på plass en overgangsordning. Det er stor uro blant næringslivet og mennesker som bor i Haugalandsregionen, men alvorligst er det for de flyselskaper som prøver å planlegge sin drift av aktivitet på nevnte flyplass.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Den 3. mai 2017 møtte jeg representanter for Avinor og LUB. Det er gledelig at de to partene har blitt enige om en løsning som sikrer fortsatt satsing også i 2018.