Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1040 (2016-2017)
Innlevert: 02.05.2017
Sendt: 03.05.2017
Besvart: 10.05.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Når kan man forvente at statsråden har på plass en løsning for å sikre de 50 arbeidsplassene knyttet til produksjon av snøkrabbe på Sea Gourmet i Båtsfjord?

Begrunnelse

De ansatte på snøkrabbebedriften Sea Gourmet i Båtsfjord har over lengre tid vært permittert på grunn av mangel på råstoff. Fartøy fra EU som tidligere har stått for leveransene har ikke lenger adgang til fisket, og andre løsninger som omfatter norske fartøy lar vente på seg. Situasjonen er akutt med tanke på å beholde viktige arbeidsplasser og framtidig snøkrabbeforedling i Båtsfjord. Samtidig gir det også grunn til uro at man fra regjeringens side ikke evner å legge til rette for industriarbeidsplasser på land når man er i startfasen med å utnytte en ny ressurs som snøkrabben er.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg vil først vise til stortingsrepresentant Helga Pedersens skriftlige spørsmål nr. 482 av 9. januar og mitt utfyllende svar på dette. Der gjennomgår jeg hvilke komplekse problemstillinger som er knyttet til snøkrabben og forvaltningen av den. Dette er problemstillinger som jeg ikke tar lett på, og det gjøres derfor et grundig arbeid i departementet med å få på plass en forvaltningsplan for snøkrabbe.
Vi har i vår dialog med EU opprettholdt tilbudet om et kvotebytte som kan gi EU-fartøy adgang til å fiske snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel. Partene er i pågående samtaler om dette, men det har så langt ikke lykkes å komme frem til en løsning. Et slikt kvotebytte ville gitt de fartøyene fra EU som har stått for leveransen til Sea Gourmet AS, adgang til å fiske snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel.
Snøkrabbefabrikken Sea Gourmet AS er en næringsaktør som kan kjøpe råstoff fra både norske og russiske aktører, dersom man er i stand til eller villig til å tilby konkurransedyktige vilkår. Jeg understreker igjen at enhver aktør som etablerer næringsvirksomhet selv må være ansvarlig for å sikre at driften har tilstrekkelig ressurstilgang. Dette er viktig for å sikre like konkurransevilkår for alle som vil drive fiskeindustrianlegg i Norge. Det er også slik næringen vil sikre arbeidsplasser med god lønnsevne. Det er heller ikke aktuelt å pålegge de norske fartøyene som kan fangste snøkrabbe i dag en leveringsplikt for snøkrabbe til Sea Gourmet AS sin fabrikk i Norge.