Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1058 (2016-2017)
Innlevert: 04.05.2017
Sendt: 04.05.2017
Besvart: 15.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Hvordan ser den demografiske fordelingen for de som har benyttet seg fritt behandlingsvalg per 03.05.17 ut?

Begrunnelse

Tall fra Stortingets utredningsseksjon viser at en stor andel av pasientene som benytter seg av ordningen Fritt behandlingsvalg som ble innført 1.11.15, holder til på det sentrale østlandsområdet. 960 av 1714 pasienter som hadde benyttet seg av ordningen per 31.12.2016, var fra Oslo, Akershus eller Østfold. At det er den enkeltes helseutfordring, ikke geografisk tilhørighet, ressurser eller annen sosioøkonomisk bakgrunn, som styrer hvilket helsetilbud man får, er en viktig verdi i Norge. Arbeiderpartiet mener alle helsetilbud må ha dette som rettesnor når tilbudene utvikles og iverksettes.
Vi ber om en tabellarisk fremstilling av tallene for den delen av fritt behandlingsvalg som ikke omfatter private og ideelle institusjoner som har avtale med helseforetakene.