Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1067 (2016-2017)
Innlevert: 05.05.2017
Sendt: 05.05.2017
Besvart: 12.05.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til bevarelse 1003. Ministeren viser til at departementet trenger mer informasjon om blant annet fredning og antikvariske hensyn for å finne den riktige løsningen for Den Nationale Scene.
Vil ministeren snarest gi et slikt mandat, og eventuelt økonomisk støtte til et slikt oppdrag?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Vurderinger knyttet til de antikvariske hensynene vil være ledd i den videre behandlingen for å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag i saken, og jeg ser ikke behov for et eget mandat til dette arbeidet. Dersom det i arbeidet skulle oppstå behov for å anskaffe utredningstjenester, vil det måtte håndteres i de ordinære budsjettprosessene.