Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1077 (2016-2017)
Innlevert: 08.05.2017
Sendt: 09.05.2017
Besvart: 22.05.2017 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Hvordan er handlingsrommet definert i figur 11.2 på side 209 i perspektivmelingen og hva er de absolutte tallene figuren bygger på?

Begrunnelse

Regjeringen har tidligere vist figurer i sine Nasjonalbudsjetter som er ment å illustrere hvordan handlingsrommet er disponert. Det er imidlertid forskjell på formelt handlingsrom og det reelle handlingsrommet etter at budsjettet er konsekvensjustert og det er tatt høyde for endringer i demografi og utbetaling av lovfestede trygderettigheter.