Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1111 (2016-2017)
Innlevert: 12.05.2017
Sendt: 15.05.2017
Besvart: 26.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Hvor mange yngre leger er i et arbeidsforhold ved Oslo Universitetssykehus og hvor mange av disse er nå ansatt i faste stillinger?

Begrunnelse

Staten og ikke private arbeidsgivere er den store aktøren når det gjelder bruk av midlertidige stillinger.
Likestillings- og diskrimineringsombudet omtalte i 2008 sykehusene, som staten eier, som "versting" knyttet til diskriminering i arbeidslivet (særlig relatert til gravide leger).
Statsråden svarte den 19. januar 2017 på et spørsmål fra representanten Olaug V. Bollestad på status for innføring av faste stillinger for leger i spesialisering. Statsrådens svar var at helseforetakene har implementert dette i tråd med tariffavtalen.
Snart to år etter den tariffavtalte reformen må det være mulig å si noe om i hvilken grad faste stillinger er tatt i bruk for leger i spesialisering.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: