Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1123 (2016-2017)
Innlevert: 16.05.2017
Sendt: 16.05.2017
Besvart: 24.05.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Er forsvarssjefen bekvem med å bli brukt i Facebook-annonser for statsrådens parti i valgkampen?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Spørsmålet viser til innlegg på Høyres Facebook-side, en side som verken jeg eller Forsvarsdepartementet har ansvar for.
Jeg er kjent med at det i et innlegg, ikke en annonse, på Høyres Facebook-side, vises hvordan regjeringen har stanset nedbyggingen og snudd utviklingen i Forsvaret. I dette innlegget er det gjengitt en offentlig uttalelse fra forsvarssjefen der han bl.a. sier at «Forsvaret har blitt hørt i behovet for økte bevilgninger, og effekten begynner å snu allerede». I tillegg er det brukt et offentlig tilgjengelig illustrasjonsblide. Denne bruken av offentlig tilgjengelig materiale er i tråd med det som også gjøres av andre partier.