Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1129 (2016-2017)
Innlevert: 16.05.2017
Sendt: 18.05.2017
Besvart: 26.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Dokument nr. 15:597 (2016-2017) vises det til en rekke tiltak som ministeren forventer skal få ned saksbehandlingstiden generelt. Med dagens utvikling i antall saker må det antas at pasienter med erstatningsutmålingssaker må vente lenge før de får saken behandlet ferdig. Ministeren sier han han er opptatt av at pasientene må få avgjort sakene sine innen rimelig tid.
Hvor mange erstatningsutmålingssaker ligger nå ubehandlet i Helseklage?

Begrunnelse

Vi viser til tidligere spørsmål om saksbehandlingstid hos Helseklage, 15:597 (2016-2017). Ut fra informasjon fra Helseklage selv ser det ut til at etaten behandler vesentlig færre saker enn den får inn. For 2016 viser årsmeldingen at antallet åpne saker økte med over 21 prosent i løpet av året. Ved utgangen av året hadde Helseklage 3578 åpne saker. For perioden 2013 til 2015 har man hatt i overkant av 2000 åpne saker i året, så det dreier seg om en markant økning.
Svaret til ministeren forstås dithen at Helseklage ikke behandler erstatningsutmålingssaker før de har behandlet ferdig alle ansvarssaker.
Ministeren viste i sitt svar til en rekke tiltak som han forventer skal få ned saksbehandlingstiden generelt. Med dagens utvikling i antall saker må det antas at den prioriteringen ministeren legger fram vil medføre at pasienter med erstatningsutmålingssaker må vente lenge før de får saken behandlet ferdig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: