Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1143 (2016-2017)
Innlevert: 22.05.2017
Sendt: 22.05.2017
Besvart: 30.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Når får kunnskapsministeren en samlet oversikt over antall elever som ikke har fått karakter i ett eller flere fag som følge av for høyt fravær i skoleåret 2016/2017?

Begrunnelse

Regjeringen har innført en fraværsgrense på 10 % i videregående skole fra høsten 2016.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Utdanningsdirektoratet vil i begynnelsen av juli publisere en foreløpig statistikk for skoleåret 2016-2017 over andel og antall elever som er registrert med Ikke vurderingsgrunnlag (IV), og som dermed ikke får standpunktkarakter i ett eller flere fag. Med statistikken vil vi kunne sammenlikne antall elever med IV i år med antallet fra de to tidligere skoleårene, før innføringen av fraværsgrensen. Utfra den offentlige statistikken vil vi ikke kunne skille mellom hvor mange elever som har fått IV på grunn av fraværsgrensen eller hvor mange som har fått IV på grunn av manglende vurderingsgrunnlag.
Denne statistikken lages utfra tall fra VIGOs sentralbase og tallene vil være de sikreste og mest sammenliknbare tallene vi kan ha på dette tidspunktet. Vi vil kunne se at noen skoler og fylker publiserer lokale tall før dette tidspunktet, men disse tallene har da ikke vært gjennom samme kvalitetssikring som den overnevnte publiseringen har, og er derfor ikke nødvendigvis direkte sammenliknbare.