Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1144 (2016-2017)
Innlevert: 22.05.2017
Sendt: 22.05.2017
Besvart: 30.05.2017 av utenriksminister Børge Brende

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kva gjer regjeringa for å få frigitt båt og mannskap og når kan ein forvente ei løysing i saka?

Begrunnelse

Nettavisa Fiskebåt skriv fredag 19. mai at situasjonen framleis er fastlåst for reketrålaren Remøy som vart tatt inn til Murmansk av russisk kystvakt, onsdag 10. mai.
Fiskebåt skriv at årsaka til at den norske reketrålaren vert halden fast i Russland er ein formalitetsfeil i lisensdokumenta som trålaren må ha for å fiske i russisk sone. Fiskebåt skriv mellom anna at «lisensieringa av norske fartøy som skal fiske i russisk sone, er eit forhold mellom Norge og Russland. Reiarlaget hadde søkt norske styresmakter om lisens for å fiske på ein norsk rekekvote i russisk sone. Lisens for fartøyet blei gitt og reiarlaget har dagleg rapportert om fartøyet sine rekefangstar til både Russland og Norge. Reiarlaget har difor forholdt seg til at lisensen som blei gitt var i orden.»
Fiskebåt skriv og at kausjonskravet på 90 millionar kroner er meir enn 10 gongar større enn fangsverdien som er om bord i båten. Dette er eit krav som ikkje er mogleg for rederiet å betale.
Situasjonen mannskapet og rederiet har hamna i er fortvila for dei. Rederiet taper store pengar, og mannskapen kjem ikkje heim slik dei skulle. Dette er ei sak der den norske stat har gjort ein feil, men som mannskapet på båten og rederiet no må ta konsekvensane av. Det er difor maktpåliggande at norske styresmakter handlar raskt for å løyse saka.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Russisk kystvakt tok i russisk økonomisk sone reketrålaren «Remøy» av Herøy i Møre og Romsdal i arrest 10. mai og førte det til hamn i Murmansk. Norske styresmakter arbeidar med å finne ei løysing, slik at «Remøy» så raskt som mogleg kan bli frigitt og vende tilbake til fiske igjen.
Saka er til handsaming i russisk rettsvesen. I våre kontaktar med russiske styresmakter har vi peika på at kausjonssummen er reist langt over internasjonal praksis i slike saker.
Generalkonsulatet i Murmansk og ambassaden i Moskva har vore i kontakt med russiske styresmakter. Nærings- og fiskeridepartementet har sendt brev til russiske fiskeristyresmakter. Utenriksdepartementet og generalkonsulatet i Murmansk held fram med å gi rederiet og mannskapet konsulær bistand.
Eg hadde fredag 26. mai møte i Utenriksdepartementet med rederiet, interesseorganisasjonen Fiskebåt og ordførar i Herøy kommune om situasjonen for «Remøy». Møtet var godt og konstruktivt og alle er samde om at det viktigaste no er å få frigitt reketrålaren så raskt som mogleg.