Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1146 (2016-2017)
Innlevert: 22.05.2017
Sendt: 22.05.2017
Besvart: 31.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Viser til Telemarksavisa 11. mai, og sak om at skilt som "Del veien" fra vegvesenet kan være brudd på målloven i flere nynorskkommuner, og at det anslås at det vil koste 30-40 000 kr å erstatte disse med skilt skrevet på nynorsk.
Vil statsråden sikre at vi ikke bruker penger som kunne blitt brukt på andre trafikksikringstiltak, til å rette skilt som er skrevet på feil målføre?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er enig i at vi skal bruke skattebetalernes penger på en hensynsfull og effektiv måte. Det er uheldig dersom store beløp brukes på en måte som ikke styrker trafikksikkerheten.
Jeg er oppmerksom på saken som Telemarksavisa og andre medier omtalte. Jeg har fått opplyst at det, i saken som stortingsrepresentanten viser til, bare dreier seg om ett skilt i Seljord som ble satt opp med feil målform. Kostnaden ved å bytte ut dette ene skiltet vil være liten, og kun dreie seg om ressursbruken ved å ta ned bokmålsskiltet og sette opp et nynorskskilt som Statens vegvesen allerede har på lager. Bokmålsskiltet vil så kunne brukes et annet sted. Jeg regner med at dette gjennomføres sammen med annet rutinearbeid og vil derved ikke medføre særskilt ekstrakostnader.
Det er igangsatt en gjennomgang for å sjekke at skiltene er oppsatt med riktig målform i de ulike kommunene. Hva gjelder kampanjen "Del veien", har Statens vegvesen flere skilt på lager. Når det gjelder fartskampanjen «Over fartsgrensen», vil det om nødvendig være aktuelt å trykke opp klisterlapper med en «a», for å endre teksten til «Over fartsgrensa». En slik løsning vil kunne være aktuelt også for andre skilt som skulle vise seg å være satt opp med feil målform.
Det er altså ikke tale om bruk av mye penger for å rette på eventuelle feil skiltoppsettinger.