Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1160 (2016-2017)
Innlevert: 24.05.2017
Sendt: 24.05.2017
Besvart: 31.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Vil statsråden legge frem en melding om bioteknologi denne stortingsperioden, og slik bidra til et oppdatert regelverk som sørger for at flere pasienter får riktig behandling i tråd med kriterier for prioritering i helsetjenesten?

Begrunnelse

Bioteknologirådet sier entydig at det er på tide at bioteknologiloven evalueres og oppdateres, så den kan fortsette å være relevant og viktig i årene som kommer. Store teknologiske fremskritt har skjedd siden dagens lov ble vedtatt i 2003.
Bioteknologirådets sier i sitt forord til evaluering av loven at neste trinn i arbeidet må være at Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider en stortingsmelding, som kan være gjenstand for omfattende debatt på Stortinget og i samfunnet for øvrig.
De siste årene er det gjort et viktig arbeid i Stortinget knyttet til prioritering i helsetjenesten. Samtidig det å være lite samsvar mellom eksisterende prioriteringskriterier og dagens lovverk på bioteknologifeltet, noe som kan føre til at behandlinger i helsetjenesten med stor effekt for flere pasientgrupper ikke blir godkjent.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som kjent vil denne regjeringen evaluere dagens bioteknologilov. Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om evaluering av bioteknologiloven før sommeren.