Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1195 (2016-2017)
Innlevert: 31.05.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 12.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Har det i arbeidet med Prop 151 S (2015-2016) blitt vurdert om det vil være behov for en nødrullebane på Evenes i alternativ 1 for fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkingsfly (enebase på Evenes), og dersom dette er ble vurdert, hva er i så fall begrunnelsen for valget regjeringen foretok?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 1. juni 2017 med spørsmål fra stortings-representant Jenny Klinge om behovet for nødrullebane på Evenes, og begrunnelsen for valget regjeringen foretok.
I forkant av Stortingets vedtak fra 2012 om å etablere fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes (Innst. 388 S (2011–2012) jf. Prop. 73 S (2011–2012)), ble det gjort kapasitetsvurderinger knyttet til rullebanesystemet på Evenes. Denne vurderingen konkluderte med at det ikke var nødvendig å etablere nødrullebane for en fremskutt operasjonsbase for kampfly, grunnet operasjonsmønsteret og det begrensede antallet flybevegelser. I utarbeidelse av ny langtidsplan (Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2015–2016)), ble det av samme grunn heller ikke vurdert som nødvendig å etablere nødrullebane knyttet til etableringen av base for nye maritime overvåkingsfly på Evenes.