Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1196 (2016-2017)
Innlevert: 31.05.2017
Sendt: 01.06.2017
Besvart: 08.06.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Meiner statsråden at tidspunkt for enkelte parti sine landsmøte er ein forsvarleg grunn til å utsetje utredninga om dobbelt statsborgarskap, til tross for at departementet først varsla at den ville komme til Stortinget før sumaren 2017?

Begrunnelse

Regjeringa har tidlegare lova ei utgreiing om spørsmålet, som skulle leggjast fram i fjor haust. Statsråd Listhaug lova før jul at utgreiinga skulle komme i løpet av våren. Når det no finnast eit fleirtal for dobbelt statsborgarskap på Stortinget har statsråd Sandberg svart Kommunal- og forvaltningskomiteen at

"Ettersom det er kort tid fra Fremskrittspartiet har avsluttet sitt landsmøte til Stortinget avslutter sitt arbeid før sommeren, vil jeg ikke kunne legge fram utredningen i inneværende sesjon."

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Spørsmålet om prinsippet om ett statsborgerskap skal endres har vært gjenstand for en grundig vurdering i departementet, og jeg vil legge frem utredningen snarest mulig. Regjeringspartienes landsmøtebehandling av saken har parallelt bidratt til å belyse saken.