Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1202 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 02.06.2017
Besvart: 09.06.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvor mange av de uteksaminerte politistudentene i 2016 har fast jobb i politietaten pr. juni 2017?

Begrunnelse

9.2.17 uttalte leder for politistudentene, Elisa Hugvik til NRK Her og nå at kun 17 prosent av 2016 kullet uteksaminert fra politihøgskolen hadde fått fast jobb. Justisministeren forpliktet seg da til at alle som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 skulle få jobb før 1. juni 2017. Fremskrittspartiet har tidligere garantert politistudentene jobb. I august 2013 uttalte Siv Jensen følgende til politiforum: " Fremskrittspartiet er det eneste partiet som ønsker en jobbgaranti for politistudenter. Med Frp vil alle studenter som har bestått PHS ha krav på jobb i politiet. Politidistriktene vil selvsagt få tilført midler slik at dette blir gjennomførbart." Jobbgarantien er enda ikke gjennomført.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Av studentkullet som ble uteksaminert fra Politihøgskolen i 2016, har 673 personer bestått. Politidirektoratet opplyser at per 1. juni 2017 har 592 eller 88 % av disse tiltrådt stilling i politiet. Av de 592 som har tiltrådt stilling i politiet, har 229 eller 38,7 % tiltrådt i fast stilling. Opplysningene er basert på registreringer i lønnssystemet pr. 1. juni 2017. Medarbeidere som er ansatt, men som tiltrer etter dette tidspunktet, er ikke med i tallene.
Politidirektoratet er i Tildelingsbrevet for 2017 gitt i oppdrag «å utarbeide en forpliktende plan slik at alle de som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 som fortsatt står uten jobb i etaten er tilsatt i etaten innen 1.6.2017, samt en plan for tilsetting av de studentene som går ut fra Politihøgskolen i 2017.» Departementet har videre stilt krav om at alle de nyutdannede fra Politihøgskolen i 2017 som har bestått eksamen, skal være tilsatt i løpet av 2017.
Politiet arbeider for å bemanne opp i samsvar med bemanningsmålet for politistillinger.
Tilsettingen av nyutdannede fra Politihøgskolen må imidlertid skje innenfor rammen av gjeldende personalregelverk hvor kvalifikasjoner går foran avgangskull.