Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1233 (2016-2017)
Innlevert: 06.06.2017
Sendt: 07.06.2017
Besvart: 15.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Psykologene med utdanning fra Ungarn jobber i kommuner spredt over hele landet, men står nå i fare for å miste jobben på grunn av helsedirektoratets lange saksbehandling. Psykologer med utdanning fra Polen opplever den samme usikkerheten. Det er et paradoks å ha mål om 200 nye psykologer i kommunene og samtidig ikke klare å finne en løsning når over 50 står i fare for å bli sagt opp.
Hva vil ministeren foreta seg for å finne en løsning slik at psykologene fra Ungarn/Polen kan få lisens/autorisasjon og ikke miste jobben?

Begrunnelse

De 16 på lisens jobber i dag i følgende fylker:
Nordland - 2 i Mo i Rana, 2 i Brønnøysund.
Møre og Romsdal - 2 i Molde, 1 i Kristiansund.
Sogn og Fjordane - 1 Sogndal.
Hordaland - 1 på Voss.
Vest-Agder - 1 Kristiansand.
Aust-Agder - 1 Arendal.
Oppland - 1 Hadeland, 1 Toten.
Akershus - 1 Romerike.
Oslo - 2.
For flere av disse er lisensen løpt ut, og fordi de ikke får svar fra helsedirektoratet om forlengelse av lisens eller autorisasjon, er de blitt nødt til å gå over i andre stillinger med lavere lønn.
Av de 50 som fikk avslag på lisens, hadde de fleste allerede fått jobb før avslaget, men de fleste jobber i påvente av svar fra helsedirektoratet.
Nordland - 3 i Mo i Rana, 2 i Vesterålen.
Møre og Romsdal - 3 i Molde, 2 i Kristiansund, 1 i Ålesund.
Sogn og Fjordane - 1 i Førde, pluss 1 i en liten kommune.
Hordaland - 3 i Bergen, pluss 2 i små kommuner.
Rogaland - 1 i Stavanger, pluss 1 i en liten kommune.
Vest-Agder - 3 i Farsund, 1 i Øverbø, 1 i Kristiansand.
Aust-Agder - 1 i Bygland, 1 i Arendal.
Telemark - 1 Notodden.
Vestfold - 2 i Larvik.
Buskerud - 2 i Drammen.
Østfold - 1 Fredrikstad.
Oppland - 1 Gjøvik.
Akershus - 1 Hurdal.
Oslo - 2.
Det er verd å merke seg at utdanningen i Ungarn har et fag som heter Clinical and health psykologi som er et vesentlig fag og er rettet inn mot det forebyggende arbeidet som er noe av intensjonen med å styrke psykologkompetansen i kommunene. Dette er et fag som ikke inngår i den norske profesjonsutdanningen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er kjent med at Helsedirektoratet nå har begynt å sende svar på søknader fra studenter med psykologiutdanning fra Ungarn. Selv om direktoratet har begynt å svare ut disse, og har til hensikt å ferdigbehandle søknadene så raskt som mulig, så er flere av søknadene formelt sett fortsatt til behandling. Søknadene som får avslag vil bli videresendt til Helsepersonellnemnda, som fatter endelig avgjørelse i klagesakene.
Jeg ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gå nærmere inn på hvilke muligheter som foreligger for dem som har fått avslag, og for de som venter på å få svar på sine søknader.
Muligheter for eventuelle ordninger som kan bidra til at søkere som har fått avslag kan kvalifisere til norsk autorisasjon eller lisens, er noe som må vurderes. Dette må vurderes når omfanget av søkere som har fått avslag er kjent, og i samråd med andre aktuelle aktører som må involveres i disse vurderingene.