Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1237 (2016-2017)
Innlevert: 07.06.2017
Sendt: 08.06.2017
Besvart: 15.06.2017 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): NGO-loven som var sterkt kritisert fra internasjonale aktører er nå implementert i Egypt. I en annen bekymringsfull utvikling har en rekke mediekanaler fått sine nettsider sperret den siste uken. Både Storbritannias og Tysklands utenriksministre har reagert med stor bekymring på utviklingen.
Hva slags virkemidler ser utenriksministeren for seg at Norge kan ta i bruk for å legge ytterligere press på Egypt for ikke å gå enda lengre i en autoritær retning?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Egypt står overfor betydelige politiske, sikkerhetsmessige og sosiale utfordringer. Etter norsk syn er beskyttelse av menneskerettigheter avgjørende for å sikre stabilitet og økonomisk og sosial utvikling. Derfor gir Norge støtte til det sivile samfunnet i landet. Regjeringen deler bekymringen for den nye NGO-lovgivningen i Egypt. Det er grunn til å frykte at denne vil kunne legge begrensninger på sivilsamfunnet og påvirke rammene for vårt bilaterale samarbeid med Egypt på en rekke områder. Vi vil fortsette å ta opp menneskerettighetssituasjonen med egyptiske myndigheter, både bilateralt og i multilaterale fora. Blant annet vil vi ta opp NGO-loven i FNs menneskerettighetsråd i Genève denne uken. NGO-loven, og den generelle menneskerettighetssituasjonen, var sentrale temaer da jeg møtte utenriksminister Shoukry i Egypt i november. Utenriksdepartementet har regelmessig kontakt med menneskerettighetsforkjempere, medieorganisasjoner og det sivile samfunnet i Egypt. Vår ambassade i Kairo følger deres situasjon tett, blant annet gjennom tilstedeværelse under rettssaker.