Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1242 (2016-2017)
Innlevert: 08.06.2017
Sendt: 08.06.2017
Besvart: 13.06.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Viser til spørsmål 1181, og svaret fra statsråden. En rekke land i Europa har amnestiordninger for papirløse ureturnerbare personer. Rapporten " Hvem skal holde meg i hånden når jeg dør?" viser altså at det er 62 ureturnerbare enslige kvinner som har vært i Norge mellom 6 til 17 år. Helsesituasjonen for disse kvinnene er svært vanskelig. Å sikre akkurat disse kvinnene hjelp der de er bør være en mulighet.
Hva tenker statsråden om at disse syke kvinnene ikke får den hjelpen de trenger?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar til representanten 2. juni d.å. Som jeg presiserte der er det ikke aktuelt å gi amnesti eller utvidede rettighetene til personer som ikke samarbeider om retur og som oppholder seg ulovlig i Norge. Det er heller ikke aktuelt å forskjellsbehandle innenfor denne gruppen på bakgrunn av kjønn og alder. Personer som oppholder seg ulovlig i Norge har i dag tilgang til akutt helsehjelp. Utover dette kan de ikke påregne å motta helsetjenester som er forbeholdt personer med lovlig opphold i landet.