Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1247 (2016-2017)
Innlevert: 08.06.2017
Sendt: 09.06.2017
Besvart: 16.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hva er kostnaden knyttet til å bygge nye hangarer på Evenes i alternativ 1 (enebase på Evenes), og hva er kostnadsfordelingen mellom hangarer til henholdsvis QRA og MPA-flyene?

Begrunnelse

Ifølge rapporten «Samfunnsøkonomisk analyse av fremskutt overvåkings- og kampflybase i Nord-Norge» fra PWC vil det i alternativ 1 (enebase på Evenes) etableres nybygg for hangarer på Evenes. Vi regner med at dette gjelder hangarer til både QRA-flyene og de nye MPA-flyene.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 9. juni 2017 med spørsmål fra stortings-representant Janne Sjelmo Nordås om kostnader knyttet til hangarer på Evenes og kostnadsfordeling mellom hangarer til QRA og de maritime patruljeflyene (MPA).
Kostnaden knyttet til å bygge nye hangarer og skvadronsbygg på Evenes i alternativ 1 (enebase på Evenes) er estimert til om lag 630 mill. kroner i grunnkalkyle. Med usikkerhetsavsetninger er kostnaden estimert til om lag 930 mill. kroner. Disse kostnadene er i hovedsak knyttet til MPA. I tillegg kommer omfattande gjenbruk av bygg. Det er spesielt lagt opp til gjenbruk av bygg for kampfly.