Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1251 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 09.06.2017
Besvart: 19.06.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden framlegge årlig oversikt over hvor mange personer Norge gav flyktningstatus i perioden 1971-2016 samt fordele disse på de ulike kategoriene overføringsflyktninger, familiegjenforente mv.?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Nedenfor er en tabell med oversikt over innvilgede asylsøknader og overføringsflyktninger for perioden 1983 til 2016, basert på tilgjengelig statistikk fra Utlendingsdirektoratet. Tallene er fordelt på type tillatelse og år og inneholder personer som enten har kommet som asylsøkere, overføringsflyktninger eller etter en kollektiv vurdering. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er alle asylsøkere som får opphold som får status som flyktning.
Det finnes ikke tilgjengelig statistikk for perioden 1971 til 1982. For årene før 2003 kan det være unøyaktigheter i statistikken. Det er flere årsaker til dette. Det har blant annet vært en endring over tid i hvilke typer saker som er regnet som asylsaker, det ble eksempelvis ikke opprettet egne asylsaker for barn før år 2000. Det er også deler av denne statistikken som ikke finnes i statistikkdatabasen til Utlendingsdirektoratet, hvor det har vært nødvendig å innhente tall manuelt fra gamle årsrapporter.

Tabell:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format