Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1253 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 16.06.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Kva for planar har regjeringa for Kleivgrend fengsel i Fyresdal og dersom regjeringa framleis held på at dei ynskjer å leggje ned Kleivgrend, fins det eit fastsatt tidpunkt for dette?

Begrunnelse

Som stortingsrepresentant for Telemark er eg svært opptatt av å bevare vårt åpne fengsel i Fyresdal (Arendal Fengsel avdeling Kleivgrend).

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslått oppstart av byggeprosjekt med nytt fengsel i Agder i 2017. Som omtalt i Prop. 129 S (2016-2017) er det lagt opp til at Justis- og beredskapsdepartementet, i tråd med anbefaling i KS1, vil legge ned om lag 120 fengselsplasser i Agder i forbindelse med etablering av det nye fengselet. Gitt beslutning om oppstart i 2017, er fengselet forventet ferdigstilt medio 2020. Departementet vil komme tilbake til nedleggelser i god tid før planlagt ferdigstillelse.