Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1260 (2016-2017)
Innlevert: 09.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 22.06.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden sørge for opprydding etter oppslagene i Dagens Næringsliv (DN) 23. og 24. mai 2017 om at Oslo universitetssykehus ikke har oversikt over ansettelsesforholdene til 1 100 leger i spesialisering og vil statsrådene pålegge alle sykehusene å sikre lovlige ansettelsesforhold, holde full oversikt over ansettelsesforholdene og praktisere full åpenhet om disse ovenfor de ansattes representanter?

Begrunnelse

I oppslaget i Dagens Næringsliv (ON) 23. mai 2017 fremgår det at over 900 leger i spesialisering ved Oslo universitetssykehus (OUS) kan være midlertidig ansatt. Det fremgår også at sykehuset ikke har fullstendig oversikt og at de ansatte i 15 måneder har bedt om en oversikt uten å få dette.
HR- direktøren sier i ON oppslaget at:

"- vil bli lettere å få oversikt over legene når ny ordning med i hovedsak fast stilling er innført. Han sier en overgangsfase vil ta noe tid, og peker på at enighet med legeforeningen om fremgangsmåte vil påvirke tiden det tar."

Spørsmålsstilleren mener statsråden ikke kan akseptere at sykehuset viser til Legeforeningen slik det fremstår i intervjuet. Faste stillinger må på plass raskt og statsråden må bidra til at dette skjer. Sykehusene må uavhengig av når dette skjer og etter dette har skjedd, ha full oversikt over og full åpenhet om sine ansettelsesforhold. Den tillitskrisen som er mellom ledelse og ansatte ved norske sykehus, og som kom til uttrykk under legestreiken i 2016, må statsråden som øverste leder for sykehusene bidra til at løses.