Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1266 (2016-2017)
Innlevert: 12.06.2017
Sendt: 12.06.2017
Besvart: 16.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Med hvilken begrunnelse har departementet inngått forlik og halvert beløpet som Westerdals Høyskole (WOACT) skal betale tilbake til staten?

Begrunnelse

På bakgrunn av Westerdals-saken krevde staten 84 millioner kroner i tilbakebetaling for urettmessig utbetalt statsstøtte.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kunnskapsdepartementet har tidligere fremmet krav på til sammen ca. 84 millioner kroner fra Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology AS (WOACT). Bakgrunnen for kravet er at departementet mener at forløperne til WOACT har fått statstilskudd til utdanninger som ikke har vært godkjent, og at staten har lidt tap ved uberettiget tildelt utdanningsstøtte. Departementet har også varslet at det kunne være aktuelt å kreve ytterligere tilbakebetaling jf. Prop. 1 S (2016-2017). WOACT har bestridt kravene. Forliksavtalen omfatter både de fremsatte og de varslede kravene.
De forholdene kravene stammet fra ligger tilbake i tid, og det var betydelig uenighet om både faktiske og juridiske spørsmål knyttet til kravene. En tvist for domstolene kunne blitt langvarig og det ville som i alle rettsprosesser kunne være usikkerhet ved sakens utfall. Når WOACT og høyskolens nye eier, Høyskolen Kristiania, har vist klar vilje til å rydde opp, mener jeg at forliket der partene møtes på halvveien er den beste løsningen.
Jeg er opptatt av at statstilskudd skal brukes til formålet og i tråd med forutsetningene. Det er derfor gjennomført endringer i regelverket for private høyskoler og fagskoler og arbeidet med tilsyn er vesentlig styrket.
For en nærmere redegjørelse for kravene departementet har fremsatt og WOACTs syn på disse, viser jeg til departementets vedtak 6. september 2016 og 30. mai 2017 om tilbakekreving av statstilskudd. Jeg viser også til forhåndsvarsler 29. mars 2016, 15. april 2016 og 27. januar 2017, samt svar på disse 13. mai 2016 og 23. mars 2017.
For forhold knyttet til utdanningsstøtte viser jeg til varsel om søksmål 18. april 2016 og svar på dette 24. juni 2016. Jeg viser også til forliksklage til Oslo forliksråd 21. desember 2016 med vedlegg, herunder svar på prosessvarsel 24. juni 2016. Disse kan ettersendes om ønskelig.