Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1274 (2016-2017)
Innlevert: 12.06.2017
Sendt: 13.06.2017
Besvart: 19.06.2017 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hvor mange flere vil bli nullskatteytere ved å fjerne all formuesskatt på aksjer og driftsmidler, og hva er fordelingseffekten av et slikt grep, inndelt i formuesgruppene negativ formue, 0 kr - 0,5 mill. kr, 0,5 mill. kr - 1 mill. kr, 1 mill. kr - 5 mill. kr, 5 mill. kr - 10 mill. kr, 10 mill. kr - 50 mill. kr, 50 mill. kr til høyeste praktisk målbare formuesintervall?