Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1277 (2016-2017)
Innlevert: 13.06.2017
Sendt: 13.06.2017
Besvart: 21.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): I rapport «Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35» fra Forsvarsdepartementet i 2011 legges det i alternativ «Ørlandet - Evenes tobaseløsning» til grunn investeringskostnader på i overkant av 800 millioner kroner i flyoperative flater på Evenes og i overkant av 300 millioner kroner i grunnerverv.
Hvorfor er disse kostnadene ikke del av tallgrunnlaget i kostnadsberegningene for alternativ 1 Prop 151 S (2015-2016)?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 13. juni 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Heidi Greni om hvorfor tallgrunnlaget i rapporten «Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35» ikke er del av tallgrunnlaget i kostnadsberegningene for alternativ 1 i Prop 151 S (2015 -2016).
Rapporten «Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35» fra 2011 omhandler etablering av baseløsning for nye kampfly, og lå til grunn for anbefalingen i Prop. 73 S (2011–2012) om en enebase på Ørland med fremskutt operasjonsbase med QRA på Evenes. Det ble ikke vurdert som nødvendig med utbedringer av banesystemet på Evenes.
Denne vurderingen ble opprettholdt i Prop 151 S (2015–2016), og det er derfor ikke inkludert kostnadsberegninger til investeringer i nytt banesystem.