Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1282 (2016-2017)
Innlevert: 13.06.2017
Sendt: 14.06.2017
Besvart: 21.06.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Gjennom ulike medier er det gjort kjent at kulturministeren vil gi Den norske turistforeningen en ufinanisert jubileumsgave på 15 mill. kr.
Kan også andre organisasjoner forvente seg en lignende behandling ved store jubileer?

Begrunnelse

En kan bare spekulere i om det er manglende gjennomslag i regjeringens budsjettarbeid, eller et ønske om å omgå Stortingets fordeling av overskuddet til norsk Tipping, som er grunnlag for denne bevilgningen. Stortinget har møysommelig behandlet og samstemmig vedtatt en fordeling av tippenøkkelen, og dermed hovedgrunnlaget for lokal aktivitet knyttet til idrett, kultur og det frivillige organisasjonsliv.
Av medier framgår det nå at inntekter fra en mulig ekstra lottotrekning, ifølge kulturministeren skal finansiere en gave til Den norske turistforening i fm deres jubileum. En forening som forøvrig gjør en flott jobb for friluftsliv og folkehelse.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Den Norske Turistforening (DNT) er vår største friluftsorganisasjon, og legger til rette for naturopplevelser for hele befolkningen. I 2012 ble det gitt en tilsvarende jubileumsgave til Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites 150 års-jubileum. Det er flere trekk ved DNT som gjør at organisasjonen står i en særstilling i det norske samfunnet. DNT har en mangeårig tradisjon som tilrettelegger for bedret folkehelse og friluftsglede. De favner bredt i befolkningen, med tilbud for folk i alle aldre og over hele landet, også uavhengig av medlemskap i organisasjonen. Disse forholdene tilsier etter mitt syn at det er naturlig at DNT får en slik gave.